Powered By Blogger

ค้นหาบล็อกนี้

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ blog นี้???

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

หลักการถ่ายภาพวัตถุชัดให้ฉากหลังเบลอหน้าชัดหลังเบลอ ทำไง?


หลาย ๆ ท่านที่ใช้กล้อง compact digital อยากจะถ่ายรูปหน้าชัดหลังเบลอ แต่ทำค่อนข้างยาก จึงขอแนะนำหลักการในการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอซักนิดครับ
1 ใช้ซูมให้มากที่สุด (อาจใช้มาโครช่วยอีกทาง)
2 ระยะกล้องกับแบบใกล้ที่สุด (ค่อย ๆ เดินเข้าไปหาแบบเพื่อจัดองค์ประกอบภาพ)
3 ระยะระหว่างแบบกับฉากหลังต้องห่างกันให้มากที่สุด4 ใช้ขนาดรูรับแสงให้กว้างที่สุด (เลขน้อย ๆ )
* กรณีใช้โหมดมาโครช่วย ถ้ากล้องอยู่ไกลแบบมากเกินไปจะโฟกัสไม่ได้ต้องเดินเข้าไปจนกล้องสามารถโฟกัสได้
Nice to know : ผู้ผลิตนิยมบอกทางยาวโฟกัสของเลนส์ของกล้องดิจิตอลคอมแพค เป็นค่าทางยาวโฟกัส ที่เทียบเท่ากับของเลนส์กล้องฟิล์ม 35 มม. เช่น บอกว่าเลนส์มีทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35-105 มม. ในขณะที่มีค่าทางยาวโฟกัสจริงของเลนส์เท่ากับ 7.1-21.3 มม. (3X) ทั้งนี้เพื่อบอกค่าองศารับภาพที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้วกับเลนส์ของกล้องฟิล์ม 35 มม. จะทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่า แต่เมื่อพิจารณาค่าช่วงระยะชัด (depth of field) คงต้องถือตามค่าทางยาวโฟกัสจริงของเลนส์ ดังนั้นปัญหาที่หลายคนบ่นกันเมื่อใช้กล้องดิจิตอลคอมแพคในการถ่ายภาพบุคคลแล้วฉากหลงไม่เบลอสะใจ เนื่องจากช่วงทางยาวโฟกัสจริงของเลนส์เหล่านี้ จะให้ช่วงระยะชัดที่กว้างมาก แม้จะเป็นช่วงรูรับแสงกว้างสุดก็ตาม ในกรณีนี้เลนส์ที่มีช่วงทางยาวโฟกัสมาก (ช่วงซูมมาก) จะได้เปรียบกว่า โดยเฉพาะเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสจริง ประมาณ 50 มม.
จาก PhotoTech ฉบับที่ 133 หน้า 64

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น